Formularz rezygnacji z usługi

W przypadku rezygnacji z usługi, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie poprzez naciśnięcie przycisku "Wyślij".
Oświadczam, że zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu sklepu internetowego POMORSKIE TOURS rezygnuję z Pakietu:
Prosimy o wypełnienie tego pola
Prosimy o wypełnienie tego pola
Prosimy o wypełnienie tego pola
Prosimy o wypełnienie tego pola
Prosimy o wypełnienie tego pola
Prosimy o wypełnienie tego pola
* Podaj dane użyte podczas składania zamówienia. Konieczne do weryfikacji zgłoszenia.
Book Now Book Now